Studia logopedyczne na UwB


Celem kształcenia jest przygotowanie słuchaczy
do prowadzenia   działań   profilaktycznych,  diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie zaburzeń mowy na poziomie poradnictwa ogólnego oraz wyposażenie ich w podstawą wiedzę i umiejętności z zakresu logopedii specjalistycznych

Czytaj dalej...

 

 

 

Możliwość podjęcia pracy
w oświacie i służbie zdrowia