Studia logopedyczne na UwB


Celem kształcenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działań profilaktycznych, diagnostycznychi terapeutycznych w zakresie zaburzeń mowy na poziomie poradnictwa ogólnego oraz wyposażenie ich w podstawą wiedzę i umiejętności z zakresu logopedii specjalistycznych

Czytaj dalej...

 

 

 

Możliwość podjęcia pracy
w oświacie i służbie zdrowia