Obowiązuje od rocznika zaczynającego studia w roku akademickim 2016/2017

 

 

NAZWA PRZEDMIOTU

KOD
przedmiotu
USOS

punkty ECTS

Egz. / Zal.

 

Liczba godzin zajęć

 

 

 

 

 

RAZEM

WYKł.

ĆWICZ.

KONW.

LABOR.

SEMIN.

Wprowadzenie do logopedii

0400-SPL-1WDL

1

Z

10

10

 

 

 

 

Fonetyka i fonologia języka polskiego

0400-SPL-1FIF

5

E

38

 

38

 

 

 

Morfologia i składnia języka polskiego

0400-SPL-1MIS

3

Z

30

 

30

 

 

 

Historyczne uwarunkowania polskiej fonetyki i morfologii

 

1

Z

12

12

 

 

 

 

Elementy polszczyzny regionalnej

0400-SPL-1EPR

1

Z

10

10

 

 

 

 

Emisja głosu

0400-SPL-1EMG

2

Z

20

 

 

20

 

 

Kultura żywego słowa

0400-SPL-1KZS

1

Z

10

6

 

 

4

 

Anatomia i fizjol. ukł. nerwowego człowieka

0400-SPL-1AIF

3

E

20

20

 

 

 

 

Wady twarzoczaszki

0400-SPL-1WTW

1

Z

12

12

 

 

 

 

Podstawy foniatrii i audiologii

0400-SPL-1FON

4

E

24

24

 

 

 

 

Podstawy neurologii dziecięcej

0400-SPL-1NEU

2

Z/o

20

20

 

 

 

 

Psychologia rozwojowa

0400-SPL-1PSR

3

E

20

20

 

 

 

 

Rozwój mowy dziecka

0400-SPL-1RMD

2

E

16

 

16

 

 

 

Wprow. do pedag. specj. z elem. psychoterapii

0400-SPL-2WPS

2

Z

18

 

18

 

 

 

Profilaktyka i terapia w dyslalii

0400-SPL-2PTL

6

E

46

 

46

 

 

 

Profilaktyka i terapia w dysglosji i dyzartrii

0400-SPL-2PTG

2

Z

20

20

 

 

 

 

Podstawy neurologopedii

0400-SPL-2PNE

2

Z/o

20

20

 

 

 

 

Podstawy surdologopedii

0400-SPL-2PSU

2

Z/o

24

24

 

 

 

 

Podstawy balbutologopedii

0400-SPL-2PBA

2

Z

20

20

 

 

 

 

Podstawy oligofrenologopedii

0400-SPL-2POL

2

Z/o

24

24

 

 

 

 

Komunikacja alternatywna

0400-SPL-2KAL

1,5

Z

18

18

 

 

 

 

Profilaktyka i terapia w dysleksji

0400-SPL-2PTD

2

Z

18

 

18

 

 

 

Terapia logopedyczna po laryngektomii

0400-SPL-1TLL

1,5

Z

16

16

 

 

 

 

Profilaktyka i terapia log. w autyzmie

0400-SPL-2PTB

2

Z

20

16

 

 

4

 

Prakt. logop. w przedszkolu i /lub innej placówce

0400-SPL-1PRZ

1,5

Z

15

 

 

 

15

 

Prakt. logop. w szkole i / lub innej placówce

0400-SPL-1SZK

1,5

Z

15

 

 

 

15

 

Praktyka logopedyczna w poradni

0400-SPL-2POR

7

E

50

 

 

 

50

 

Seminarium

0400-SPL-2SEM

10

Z/E dypl.

40

 

 

 

 

40

RAZEM

74

606

292

166

20

88

40