I rok

I. 30 IX-1 X

II. 14-15 X

III. 28-29 X

IV. 18-19 XI

V.2-3 XII

VI. 16-17 XII

VII. 13-14 I

VIII. 20-21 I

IX. 10-11 II

X. 24-25 II P

XI. 10-11 III P

XII. 24-25 III P

XIII. 14-15 IV P

XIV. 28-29 IV P

XV. 12-13 V

XVI. 26-27 V P

XVII. 9-10 VI

XVIII. 16-17 VI

 

II rok

I. 30 IX-1 X

II. 14-15 X

III. 28-29 X

IV. 18-19 XI

V. 2-3 XII

VI. 16-17 XII

VII. 13-14 I P

VIII. 20-21 I P

IX. 10-11 II P

X. 24-25 II P

XI. 10-11 III P

XII. 24-25 III P

XIII. 14-15 IV P

XIV. 28-29 IV P

XV. 12-13 V P

XVI. 26-27 V P

XVII. 9-10 VI

XVIII. 16-17 VI

 

Czerwoną literą P zostały zaznaczone zjazdy, w których będą się odbywały praktyki. Praktyki na II roku są organizowane dla wszystkich słuchaczy przez SPL i odbywają się w soboty, praktyki na I roku, organizowane dla chętnych słuchaczy, zaczynają się  w piątki poprzedzające zjazd od rana. Słuchacze I roku mogą uczestniczyć w praktykach zorganizowanych indywidualnie w dowolnych terminach.