Warunki rekrutacji na Studia Podyplomowe Logopedyczne

rok akademicki 2017/2018

 

 

Warunki rekrutacji na Studia Podyplomowe Logopedyczne

w roku akademickim 2018/2019

 1. Kandydat musi:
  • mieć ukończone studia wyższe I lub II stopnia lub jednolite magisterskie kierunków filologicznych, psychologicznych, pedagogicznych, medycznych, aktorskich, muzycznych – lub pozostałych z przygotowaniem pedagogicznym;
  • złożyć wymagane dokumenty:
   • podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu IRK),
   • CV oraz kserokopię dowodu osobistego,
   • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich wraz z suplementem,
   • zaświadczenie od foniatry o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy,
   • audiogram słuchu,
   • dwa zdjęcia (6,5 x 4,5),
  • uzyskać pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest ocena wymowy kandydata, w tym jej poprawności pod względem artykulacyjnym i gramatycznym, warunków twarzowo-zgryzowych oraz predyspozycji do wykonywania zawodu logopedy.
 2. Jeśli liczba kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, jest wyższa niż liczba miejsc, o przyjęciu decyduje wysokość średniej uzyskanej na studiach wyższych.
 • Studia trwają cztery semestry
 • Czesne za semestr: 1850 zł
 • Limit miejsc: 50.
 • Kandydaci powinni zarejestrować się pod adresem https://irk.uwb.edu.pl/index.php  (w prostokącie po prawej stronie należy kliknąć na: IRK – studia podyplomowe), a następnie złożyć wymagane dokumenty w sekretariacie SPLog, p. 87, Wydział Filologiczny UwB przy Placu NZS 1 w Białymstoku, tel. 85 7457431; 504 170 770;

termin rejestracji – od 13 stycznia do 28 września 2018 r.

 • Opłata manipulacyjna – 85 zł (uzasadnienie: koszty przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, koszty pocztowe i koszty obsługi administracyjnej).